Menu Menu
logo sklepu internetowego www.aprillagem.pl
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje i zwroty

Formularz kontaktowy
Niepoprawna weryfikacja - reCAPTCHA.

Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni plus czas na odesłanie 16 dni.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną, lub pocztą elektroniczną - adres email: monikakolakowska@interia.pl ). Następnie od momentu zgłoszenia chęci zwrotu towaru przysługuje 16 dni na odesłanie towaru.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny na życzenie) , jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy oraz otrzymania przez nas zwrotu towaru. Otrzymane od Państwa płatności zostaną zwrócone przelewem na wskazany przez Państwa rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta oraz otrzymania przez nas zwracanego towaru. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

Jeżeli klient otrzymał z zamówiniem towar określony jako gratisowy/promocyjny zobowiązany jest
zwrócić także ten towar.

Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
a) określenie reklamowanego produktu,
b) określenie stwierdzonych wad,
c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy . Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt. 
4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Sellingo.pl