Menu Menu
logo sklepu internetowego www.aprillagem.pl
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

RODO

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez firmę Aprilla Monika Kołakowska zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
(dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
Aprilla Monika Kołakowska ul.Woziwodzka 42a 18-400 Łomża jest Administratorem Twoich danych osobowych.
W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz
do ich poprawiania, ograniczenia zgody bądź żądania usunięcia danych.
Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia
sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: monikakolakowska@interia.pl
lub pisemnie na Aprilla Monika Kołakowska ul.Woziwodzka 42a 18-400 Łomża.
Jako Administrator Twoich danych osobowych:
1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie
wynikającym z przepisów prawa.
2. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy,
rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych
dotyczących sklepu: www.aprillagem.pl, prezentowania Ci reklam, udzielania odpowiedzi na
pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
3. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
• imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu
• imię, nazwisko, adres email celach marketingowych
4. Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana
w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb
rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego
z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacja zgłoszenia.
5. Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.
6. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych
przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
7. W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania
przeniesienia oraz do ich poprawiania lub usunięcia

Sellingo.pl